Obituaries

Beatrice I. Grandt (82) of St. Peter

Published on April 28 2012 9:43 pm

Read more...

Beatrice I. Grandt (82) of St. Peter (2)

Published on April 28 2012 9:43 pm

Read more...

Viola M. Stuckemeyer (76) of Altamont

Published on April 28 2012 9:43 pm

Read more...

Arthur S. Schroeder (88) of Altamont

Published on April 28 2012 9:42 pm

Read more...

Gertrude A. Smith (90) of Effingham

Published on April 28 2012 9:39 pm

Read more...

Leroy Hartmann (85) of St. Peter

Published on April 28 2012 9:31 pm

Read more...